Redirecting to ../../spinoso_random/struct.Random.html...